Tilsyn med Arkens Radio

Resumé

Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at påtale Arkens Radios manglende udnyttelse af sin minimumssendetid i perioden august 2017 til oktober 2018. Derudover imødekommer nævnet Arkens Radios anmodning om nedjustering af minimumssendetiden fra 24 timer per uge til 21,5 timer uge.

Afgørelsen

Opdateret 25. september 2019