Overdragelse af tilladelse fra Semina Bibi til Foreningen ICU Radio

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet godkendte en overdragelse af en programtilladelse fra Semina Bibi til foreningen ICU Radio. I 2012 udstedte Radio- og tv-nævnet en programtilladelse  til at sende ICU Radio til Semina Bibi i hendes cpr- nummer. Radiostationen er blevet drevet af foreningen ICU Radio med Semina Bibi som formand. Nævnet godkendte derfor overdragelsen, da foreningen har vist både den praktiske og økonomiske formåen til at drive ICU Radio. Overdragelsen er betinget af, at den nye tilladelseshaver indtræder i den tidligere tilladelseshavers forpligtelser i relation til programtilladelsen.

Opdateret 01. februar 2019