Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Sydvest

Resume

Radio- og tv-nævnet traf den 29. september 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Sydvest

Afgørelsen

Opdateret 19. november 2020