Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Sønderjylland

Resume

Radio- og tv-nævnet traf den 17. november 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Sønderjylland

Opdateret 08. marts 2023