Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Helsingør

Resume

Radio- og tv-nævnet traf den 27. august 2021 afgørelse om at påtale Radio Helsingørs brug af co-produktioner og dermed manglende egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed med lokalt indhold i perioden 1. januar 2018 til 9. august 2021.

Radio- og tv-nævnet påtalte endvidere Radio Helsingørs anvendelse af foreningens udbetalte driftstilskud i strid med tilskuddets formål og den lovgivning, som tilskuddet ydes i henhold til, i forbindelse med finansiering af sendesamvirkets udgifter.

Endeligt udstedte Radio- og tv-nævnet et tilbagebetalingskrav svarende til antallet af sendetimer med co-produktioner samt Radio Helsingørs konkrete bidrag til finansieringen af sendesamvirkets udgift.

Opdateret 10. september 2021