Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Haderslev

Resume

Radio- og tv-nævnet traf den 17. november 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Haderslev

Opdateret 19. januar 2021