Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Bob

Resume

Radio- og tv-nævnet traf den 17. november 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Bob

Afgørelsen

Opdateret 18. januar 2021