Afgørelse vedrørende tilsyn med Mix FM

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 3. september 2019 afgørelse om at påtale Mix FM’s manglende udsendelse af lokalt indhold i form af ét eller flere taleradioprogrammer, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen, samt overtrædelse af forbuddet mod reklamer, jf. § 10, stk. 2.

Afgørelsen

Opdateret 23. oktober 2019