Afgørelse vedrørende tilsyn med Højderyggens Weekendradio

Resume

Radio- og tv-nævnet traf den 29. september 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Højderyggens Weekendradio.

Opdateret 19. november 2020