Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen Svendborg Lokalradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 2. november 2020 afgørelse om at påtale Foreningen Svendborg Lokalradios brug af co-produktioner, og dermed manglende egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed med lokalt indhold, i perioden fra 1. januar 2020 til 4. oktober 2020, idet Foreningen Svendborg Lokalradio i perioden har co-produceret radiostationens ugentlige programmer ’Kulturmagasinet’ og ’Sportsmagasinet’. 

Radio- og tv-nævnet påtalte endvidere Foreningen Svendborg Lokalradios manglende lokale indhold siden stationens sendestart den 1. januar 2018. 

Radio- og tv-nævnet oplyste desuden Foreningen Svendborg Lokalradio om muligheden for at anmode om nedjustering af det ugentlige antal sendeminutter med lokalt indhold. 

Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

Opdateret 26. januar 2022