Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen Ærø Lokalradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 2. november 2020 afgørelse om, at Foreningen Ærø Lokalradio overholder vilkårene for sin programtilladelse.  

Opdateret 23. februar 2021