Afgørelse vedrørende tilsyn med FLR Nords stationer Mix FM Gribskov og Retro Nord

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 5. september 2019 afgørelse om at påtale Mix FM Gribskov og Retro Nords manglende udsendelse af lokalt indhold i form af ét eller flere taleradioprogrammer, jf. lokalradiobekendtgørelsen. Endvidere påtaler Radio- og tv-nævnet, at Mix FM Gribskov ikke har overholdt reklamebekendtgørelsen, i forbindelse med lodtrækningskonkurrencer afholdt i programmerne "Mix Morgen" i uge 2. Radio- og tv-nævnet påtaler derudover, at Mix FM Gribskov ikke har overholdt reklamebekendtgørelsen, ved at have placeret en sponsorkreditering i strid med bestemmelsen i programmerne "Mix Morgen" i uge 2.

Opdateret 06. november 2019