Afgørelse vedrørende Sendesamvirket i Ringkøbing

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 30. januar 2018 afgørelse om, at imødekomme Sendesamvirket i Ringkøbings anmodning om ændring af programtilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Ringkøbing Lokalradio, Serviceradio og Weekend Radio.

Opdateret 25. september 2019