Afgørelse vedrørende Radio Tønders programvirksomhed

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om tilsyn med Radio Tønders programvirksomhed.

Opdateret 14. januar 2020