Afgørelse vedrørende Radio Payvand

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf den 5. oktober 2017 afgørelse om at meddele Radio Payvand afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.

Opdateret 25. september 2019