Afgørelse vedrørende Radio Kattegat

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 3. september 2019 afgørelse om at inddrage Radio Kattegats programtilladelse.

Afgørelsen

Opdateret 20. september 2019