Afgørelse vedrørende Radio Karens manglende programvirksomhed

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om at tage Radio Karens manglende programvirksomhed til efterretning.

Opdateret 10. januar 2020