Afgørelse vedrørende opløsning af Sendesamvirket Hovedstaden

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse vedrørende opløsning af sendesamvirket Hovedstaden.

Opdateret 10. august 2020