Afgørelse vedrørende Medieskolen Lyngby

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 3. oktober 2017 afgørelse om at meddele Medieskolen Lyngby afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.

Afgørelsen

Opdateret 25. september 2019