Afgørelse vedrørende Lokalradioforeningen Odder

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 2. oktober 2018 afgørelse om, at inddrage Lokalradioforeningen Odders programtilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, da stationen den 2. august 2018 forsat ikke var påbegyndt sin programaktivitet, som skulle være påbegyndt den 1. januar 2018. Nævnet udstedte i den forbindelse et tilbagebetalingskrav svarende til driftstilskuddet for 2018.

Opdateret 25. september 2019