Afgørelse vedrørende klage over Nordjyske Mediers forslag til vedtægter

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 22. marts 2018 afgørelse om at meddele DNR, at udformningen af konkrete vedtægter for sendesamvirket påhviler sendesamvirkets medlemmer, og at sendesamvirket skal udarbejde en vedtægt, der som minimum indeholder de i lokalradiobekendtgørelsens bilag to anførte bestemmelser.

Opdateret 25. september 2019