Afgørelse vedrørende Foreningen Radio 2'ernes manglende programvirksomhed

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 3. september 2019 afgørelse om at inddrage Foreningen Radio 2's programtilladelse.

Opdateret 20. september 2019