Afgørelse vedrørende FLR Nords manglende programvirksomhed

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 3. september 2019 afgørelse om at påtale, at programvirksomheden ikke udsendes samtidig i hele sendenettet

Opdateret 23. oktober 2019