Afgørelse vedrørende Det Åbne Radioværksted

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 30. januar 2018 afgørelse om, at imødekomme Det Åbne Radioværksteds anmodning om ændring af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og nedjustering af udsendelse af lokalt indhold til 60 minutter per uge. 

Opdateret 25. september 2019