Afgørelse vedrørende Den Albanske Radioforening

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 3. oktober 2017 afgørelse om at meddele Den Albanske Radioforening afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.

Opdateret 25. september 2019