Afgørelse vedrørende ansøgning om udvidelse af sendetid

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 21. august 2019 afgørelse om, at afvise Radio Salams ansøgning om udvidelse af sendetid.

Opdateret 27. august 2019