Afgørelse vedrørende ændring af sendetid - Radio Stina

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2018 afgørelse om ændring af sendetid for Radio Stina.

Opdateret 25. september 2019