Afgørelse vedrørende ændring af programtilladelse og manglende udsendelse på FM

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 29. april afgørelse om, at imødekomme NM Radios anmodning om ændring af programtilladelse. Radio- og tv-nævnet påtaler derudover NM Radios manglende udsendelse af programvirksomheden på FM og indskærper forpligtelsen til at udnytte programtilladelsen fuldt ud. I den forbindelse udsteder Radio. og tv-nævnet et tilbagebetalingskrav, svarende til driftstilskuddet for januar 2019.

Opdateret 11. september 2019