Afgørelse vedrørende ændring af programtilladelse Hele Byens Radio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 28. marts 2019 afgørelse om, at imødekomme Hele Byens Radios anmodning om ændring af programtilladelse.

Opdateret 16. april 2019