Afgørelse vedrørende ændring af programtilladelse Formiddagsradioen

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 28. marts 2019 afgørelse om, at imødekomme Formiddagsradioens anmodning om ændring af programtilladelse.

Opdateret 03. maj 2019