Afgørelse vedrørende ændring af programtilladelse Det Ny Kanal 1

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 28. marts 2019 afgørelse om, at imødekomme Det Ny Kanal 1's anmodning om ændring af programtilladelse.

Opdateret 16. april 2019