Afgørelse om programtilladelse til Lille Vildmosecentret

RESUMÉ

Lille Vildmosecentret anmodede Energistyrelsen om tildeling af frekvenser til brug for guidede bilture i Lille Vildmose-området. Radio- og tv-nævnet har den 25. oktober 2016 truffet afgørelse om, at det ikke er nødvendigt med en programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet til formålet under forudsætning af, at udsendelsen sker med lav sendestyrke og er målrettet en afgrænset modtagerkreds. Ansøgningen oversendes til Energistyrelsen.

Opdateret 01. februar 2019