Afgørelse om eksklusion fra sendesamvirke Gladsaxe

Resumé

På baggrund af afgørelse af 25. november 2014 klagede Radio Update over, at Kanal Gladsaxe havde ekskluderet Radio Update fra sendesamvirket samt manglede dokumentation for udgifter til sendeudstyr og etableringsomkostninger.
Da Kanal Gladsaxe ikke kunne fremvise dokumentation for udgifterne i forbindelse med opsætning af det nye udstyr, vurderede nævnet, at Radio Update alene kunne hæfte for halvdelen af de dokumenterede udgifter.
Nævnet besluttede endvidere, at såfremt Radio Update betaler sin andel af udgifterne til sendesamvirket, kan stationen ikke ekskluderes fra sendesamvirket eller udelukkes fra senderen.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 25. september 2019