Tilskud til museer

Puljer i 2021

I 2021 fordelte den strategiske pulje på museumsområdet sig på følgende puljer:

Puljer i 2020

I 2020 fordelte den strategiske pulje på museumsområdet sig på følgende puljer:

 • Puljen til erhvervelser
 • Puljen til samlingsvaretagelse

 • Puljen til styrkelse af forskerkompetencer
 • Puljen til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper 

Puljer i 2019

I 2019 fordelte den strategiske pulje på museumsområdet sig på følgende puljer:

 • Puljen til styrkelse af forskningskompetencer
 • Puljen til erhvervelser
 • Puljen til samlingsvaretagelse

Puljer i 2018

I 2018 fordelte den strategiske pulje på museumsområdet sig på følgende puljer:

 • Puljen til samlingsvaretagelse

 • Puljen til opkvalificering af forskerkompetencer

Følgende puljer havde løbende frist frem til d. 30. november 2018:

 • Puljen til løbende formål, erhvervelser

 • Puljen til løbende formål, styrkelse og professionalisering af ledelse

 • Puljen til løbende formål, international erfaringsudveksling

Puljer i 2017

I 2017 fordelte den strategiske pulje på museumsområdet sig på følgende puljer:

 • Pulje til løbende formål, herunder hastende erhvervelser og international erfaringsudveksling 

 • Pulje til erhvervelser 

 • Pulje til samlingsvaretagelse 

 • Puljen til styrkelse og professionalisering af ledelse på museerne 

 • Puljen til opkvalificering af forskerkompetencer 

Puljer i 2016

I 2016 fordelte den strategiske pulje på museumsområdet sig på tre puljer:

 • Pulje til løbende formål 
 • Pulje til erhvervelser 
 • Pulje til samlingsvaretagelse 

Herudover kunne museerne søge:

 • Pulje til opkvalificering af forskerkompetencer 
 • Pulje til formidling af Danmarks historie til børn og unge 

Information og vejledning til puljerne samt ansøgningsskemaer finder du i Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsdatabase.

Puljer i 2015

Som følge af ændring af museumsloven er de puljer, som Slots- og Kulturstyrelsen hidtil har fordelt, blevet samlet i en strategisk udviklingspulje. Det strategiske panel indstiller indsatsområder og strategier for fordelingen af denne pulje.

Puljerne i 2015 blev til på baggrund af indstilling fra det strategiske panel og har været til gennemlæsning i Slots- og Kulturstyrelsens tre museumsudvalg: Museumsudvalg for kunsthistorie, Museumsudvalg for kulturhistorie og Museumsudvalg for naturhistorie. 

I 2015 var der seks puljer:

 • Pulje til løbende formål 
 • Pulje til erhvervelser 
 • Pulje til samlingsvaretagelse 
 • Pulje til udvikling af museernes samarbejde med uddannelsessektoren  
 • Pulje til udvikling af museumsområdet og museernes opgavevaretagelse 
 • Pulje til styrkelse af forskerkompetencer 

EU-midler

Et Kreativt Europa er navnet på det nye kulturprogram, som hører hjemme under Europa-Kommissionen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan hjælpe med:

 • Rådgivning og coaching i forbindelse med mulige EU-projekter
 • Vejledning om ansøgninger
 • Partnersøgning
 • Andre muligheder for at søge international støtte

Læs mere om EU-støtte 

Opdateret 19. januar 2022

EU-støtte

Se EU's støtteprogram Creative Europe.

Afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud

Oversigt over støttede projekter

Projekter støttet med midler fra den strategiske udviklingspulje

Støttede projekter, 2017
Støttede projekter, 2016
Støttede projekter, 2015
Støttede projekter, forår 2014
Støttede projekter, efterår 2014

Projekter støttet med midler fra Formidlingsplanen 2009 - 2013

Slots- og Kulturstyrelsen har administreret en række puljer, som yder tilskud til udvikling af museernes formidling, herunder nye undervisningstilbud, forskning og brugerundersøgelser i 2009 - 2013.

Se oversigt her