Tilskud til museer

Besøgende kigger på Grauballemanden på Moesgaard Museum. Foto: Moesgaard Museum
Foto af besøgender der kigger på Grauballemanden

Puljer i 2018

I 2018 fordelte den strategiske pulje på museumsområdet sig på følgende puljer:

 • Puljen til samlingsvaretagelse, ansøgningsfrist d. 12. september 2018

 • Puljen til opkvalificering af forskerkompetencer, ansøgningsfrist d. 12. september 2018

Følgende puljer havde løbende frist frem til d. 30. november 2018:

 • Puljen til løbende formål, erhvervelser

 • Puljen til løbende formål, styrkelse og professionalisering af ledelse

 • Puljen til løbende formål, international erfaringsudveksling

Puljerne var opslået og kunne søges via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Læs mere i Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsdatabase.

Puljer i 2017

I 2017 fordeler den strategiske pulje på museumsområdet sig på følgende puljer:

 • Pulje til løbende formål, herunder hastende erhvervelser og international erfaringsudveksling - løbende ansøgningsfrist indtil 1. december 2017

 • Pulje til erhvervelser - ansøgningsfrist 13. september 2017

 • Pulje til samlingsvaretagelse - ansøgningsfrist 13. september 2017

 • Puljen til styrkelse og professionalisering af ledelse på museerne - løbende ansøgningsfrist indtil 1. december 2017

 • Puljen til opkvalificering af forskerkompetencer - ansøgningsfrist 13. september 2017

Puljer i 2016

I 2016 fordeler den strategiske pulje på museumsområdet sig på tre puljer:

 • Pulje til løbende formål - løbende ansøgningsfrist indtil 1. december 2016
 • Pulje til erhvervelser - ansøgningsfrist 15. september 2016
 • Pulje til samlingsvaretagelse - ansøgningsfrist 15. september 2016

Herudover kan museerne søge:

 • Pulje til opkvalificering af forskerkompetencer - ansøgningsfrist d. 15. april og 15. september 2016
 • Pulje til formidling af Danmarks historie til børn og unge - ansøgningsfrist d. 18. april 2016

Information og vejledning til puljerne samt ansøgningsskemaer finder du i Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsdatabase.

Puljer i 2015

Som følge af ændringen af museumsloven er de puljer, som Slots- og Kulturstyrelsen hidtil har fordelt, blevet samlet i en strategisk udviklingspulje. Det strategiske panel indstiller indsatsområder og strategier for fordelingen af denne pulje.

Puljerne i 2015 blev til på baggrund af indstilling fra det strategiske panel og har været til gennemlæsning i Slots- og Kulturstyrelsens tre museumsudvalg: Museumsudvalg for kunsthistorie, Museumsudvalg for kulturhistorie og Museumsudvalg for naturhistorie

I 2015 var der seks puljer:

 • Pulje til løbende formål - løbende ansøgningsfrist indtil 1. december
 • Pulje til erhvervelser - ansøgningsfrist 2. marts.
 • Pulje til samlingsvaretagelse - ansøgningsfrist 2. marts.
 • Pulje til udvikling af museernes samarbejde med uddannelsessektoren - ansøgningsfrist 2. marts.
 • Pulje til udvikling af museumsområdet og museernes opgavevaretagelse - ansøgningsfrist 2. marts.
 • Pulje til styrkelse af forskerkompetencer - ansøgningsfrist 2. marts og 15. september.

Information og vejledning til puljerne samt ansøgningsskemaer finder du i Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsdatabase.

EU midler

Et Kreativt Europa er navnet på det nye kulturprogram, som hører hjemme under Europa-Kommissionen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan hjælpe med:

 • Rådgivning og coaching i forbindelse med mulige EU projekter
 • Vejledning om ansøgninger
 • Partnersøgning
 • Andre muligheder for at søge international støtte

Læs mere om EU støtte 

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

EU støtte

Andre muligheder for støtte til museer. EU støtte programmet Et kreativt Europa.

Skema til videndeling og erfaringsudveksling om formidlingsprojekter

Skal du afrapportere for støtte til et formidlingsprojekt? Her finder du skemaet.

Oversigt over støttede projekter

Projekter støttet med midler fra den strategiske udviklingspulje

Støttede projekter, 2017

Støttede projekter, 2016
Støttede projekter, 2015
Støttede projekter, forår 2014
Støttede projekter, efterår 2014

Projekter støttet med midler fra Formidlingsplanen 2009 -2013

Slots- og Kulturstyrelsen har administreret en række puljer, som yder tilskud til udvikling af museernes formidling, herunder nye undervisningstilbud, forskning og brugerundersøgelser i 2009 - 2013.

Se oversigt her 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)