Kulturministeriets Forskningspulje

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at styrke forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet og på idrætsområdet samt på de statsanerkendte museer.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Kulturministeriets Forskningsudvalg, der afgør, om ansøgningen er støtteværdig. Udvalget indstiller afgørelser til Danmarks Innovationsfond, som godkender den forskningsfaglige vurdering.

Læs vejledningen til Kulturministeriets Forskningspulje (pdf)

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Som ansøger skal du indsende din ansøgning via Tilskudsportalens elektroniske ansøgningsformular. Vær opmærksom på at vælge den rigtige formular. Der er oprettet én for hver af puljens tre ansøgerkredse, de statsanerkendte museer, forskende institutioner under Kulturministeriet og forskningsafdelinger inden for idrætsområdet.  

Alle ansøgere skal udfylde og vedhæfte ansøgningsskemaet, budgetskabelon og skabelon til bekræftelse af budget, som findes her på styrelsens hjemmeside.
I vejledningen her på siden kan du i øvrigt finde øvrige oplysninger om hvilke bilag, der kræves til de forskellige typer af projekter.

Læs vejledningen til Kulturministeriets Forskningspulje (pdf)

Oversigt over puljens støttekategorier

Du skal være opmærksom på:

  • at du kan redigere i din ansøgning frem til ansøgningsfristen
  • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af Kulturministeriets Forskningsudvalg
  • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget 
  • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din ansøgning grundigt igennem i Tilskudsportalen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Har du spørgsmål til din ansøgning, skal du kontakte os via Tilskudsportalen. Få hjælp og vejledning til Tilskudsportalen her

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

Økonomi

Ansøgningens økonomi afhænger af, hvilken støttekategori, der søges støtte til.

Læs nærmere i puljens vejledning.

Hvornår får du svar?

Puljen udmøntes ultimo juni, hvor ansøgere vil modtage en afgørelse. Forud for udmøntningen af puljen vil ansøgninger, som Kulturministeriets Forskningsudvalg har indstillet til afslag, modtage en partshøring. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar vedr. partshøring og afgørelse ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning. 
 
Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Lovgrundlag

Tilskud til forskningsaktiviteter på Kulturministeriets område via det kulturelle udlodningsaktstykke samt forskning på de statslige og statsanerkendte museer via finansloven.    

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.

Opdateret 31. marts 2023