Borremose - befæstet landsby

 
Midt i Vesthimmerland tæt på Aars ligger det store moseområde, Borremosen. På en naturlig banke i mosen opførte jernalderbønderne for 2300 år siden en landsby. Landsbyen blev befæstet med vold og voldgrav, og en stenbrolagt vej førte fra det tørre land ud til fæstningen. Man kan besøge stedet i dag og gå af den samme brolagte vej ud til husene bag volden.

OPLEV VED BORREMOSE

  • Sporene efter en urolig tid. Den befæstede landsby viser, at almindelige mennesker har været nødt til at søge tilflugt og bosætte sig på sikre steder – som f.eks. ude i en ufremkommelig mose. I ly af forsvarsværket forsøgte de at opretholde livet på normal vis. Husene er f.eks. bygget efter fuldstændig samme model som huse fra samtidens almindelige landbebyggelser.
  • Et stærkt forsvar. Landsbyen ved Borremose er omgivet af et stærkt forsvarsanlæg, som består af en fire meter bred og 1,5 meter dyb voldgrav og en vold bygget af den opgravede jord fra voldgraven. I bunden af voldgraven har været tilspidsede træpæle som usynlige våben skjult under voldgravens vand.
  • En landsby. Da landsbyen bag voldene var størst bestod den af mindst 15 gårde. Her levede indbyggerne som bønder af agerbrug o g kvæghold. I landsbyens nordvestlige hjørne var der gravet ud til en lille sø, som gav indbyggerne adgang til ferskvand.
  • Et unikt fortidsminde. Borremose er undersøgt af arkæologer flere gange. Første gang var i 1930’erne og 40’erne. Det var den første befæstede landsby, der blev fundet fra Danmarks Jernalder, og det gjorde den kendt langt ud over landets grænser. Især i de seneste 10 – 15 år er der fundet flere forsvarsværker i forbindelse med jernalderlandsbyer i Jylland.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Borremosefæstningen ligger overfor Aggersundvej 21, 9600 Aars.

 

Der er indkørsel fra hovedvejen til parkeringsplads. Man kan får overblik over området fra en platform og fra parkeringspladsen går en sti ud til selve fæstningen.

Kort over Borremose