Ny indsats skal styrke børns læselyst

11.11.2019
Kulturminister Rasmus Prehn sætter med et nyt initiativ fokus på børns læselyst. Det sker ved at give børn flere gode læseoplevelser i skolernes fritidstilbud. Der er afsat i alt 7 millioner kroner til initiativet, som bliver udrullet af landets bibliotek

Kulturministeriet lancerer i dag et initiativ, som skal være med til at løfte udfordringerne med børns dalende læselyst. Ifølge den internationale undersøgelse PIRLS fra 2016, så svarer kun 20 procent af de adspurgte danske skoleelever i 3. og 4. klasse, at de rigtig godt kan lide at læse.

Samtidig konkluderer den danske undersøgelse ”Børns læsevaner 2017” blandt andet, at der kan ses en klar sammenhæng mellem børns øgede tidsforbrug online og mindre tid på fritidslæsning af bøger.

Kulturministeriets læselystindsats har netop til formål at styrke børns læselyst og åbne op for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud, og derfor er der afsat 6 millioner kroner til en ny læselystpulje målrettet børn i 0. til 3. klasse. Derudover øremærkes cirka 1 million kroner til national koordinering og udvikling af læselystindsatsen. Projekterne skal afvikles i skoleåret 2020-2021.

Læselyst bliver tændt i fællesskab

Med den nye læselystpulje skal det lokale samarbejde mellem biblioteker og fritidsordninger/fritidshjem sættes i spil for at styrke børns lyst til læsning. Her skal konkrete læselystprojekter give børnene gode oplevelser med læsning i fællesskab, så de oplever, at læsning og lytning af litteratur er en sjov, spændende og meningsfuld aktivitet på linje med de øvrige tilbud i fritidsordningen.

Folkebibliotekerne har en nøgleposition i arbejdet med læselyst, fordi bibliotekernes ansatte har stor erfaring med at motivere børn til læsning blandt andet med afsæt i det enkelte barns interesse.

Fakta om den nye læselystpulje

Alle landets folkebiblioteker kan søge læselystpuljen ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”, og man behøver ikke at have et færdigudviklet projekt klar til ansøgningsfristen. Derimod skal man kunne dokumentere, at en eller flere lokale fritidsordninger eller fritidshjem er klar på et samarbejde.

Der er ansøgningsfrist til at søge om midler fra puljen mandag den 9. december 2019 kl. 12.00.

Læs mere og ansøg puljen ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”

Se Kulturministeriets pressemeddelelse om den nye læselystindsats

Yderligere oplysninger:

Konsulent Signe Thomsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 17. januar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen