Ulovlig sponsorering/skjult reklame på TV Mosaik

Resumé

Der var klaget over ulovlig sponsorering/skjult reklame på bl.a. TV Mosaik i region Hovedstaden i MUX 1. Klager havde bemærket indslag af forskellig art i slutningen af stationens programmer, hvori der henvises til diverse virksomheder og andre tv-stationer.

Radio- og tv-nævnet fandt, at udsendelserne indeholder en række overtrædelser af reglerne om sponsorering og skjult reklame.

Herunder varede to sponsorkrediteringer i forlængelse af hinanden længere, end reglerne herom tillader det. Desuden fandt Nævnet, at bl.a. indslag om Kanal København samt henvisninger til udsendelser på denne kanal har karakter af skjult reklame i strid med reglerne herom.

Derudover blev der vist forskellige trailers for kommende programmer. Nogle af disse programmer blev ikke sendt på TV Mosaik, men på andre tv-stationer i samme region og sendesamvirke som TV Mosaik selv.

Efter en konkret vurdering af de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for disse stationer, fandt Radio- og tv-nævnet, at foromtaler for programmer, der sendes på andre ikke-kommercielle tv-stationer i samme region i MUX 1, kan sidestilles med lovlige egenreklamer for stationens egne programmer. Herunder lagde Nævnet bl.a. vægt på stationernes tætte forbundethed i sendesamvirkerne.

Nævnet vurderede, at der ikke gør sig de samme særlige omstændigheder gældende for stationer, der sender i forskellige regioner i MUX 1. Nævnet fandt derfor, at trailers for stationer i andre MUX1-regioner ikke kan sidestilles med lovlige egenreklamer.

Opdateret 01. februar 2019