Shalom! Nye projekter mod antisemitisme

25.01.2023
Udstillinger, teaterforestillinger, oplysningsindsatser og undervisningsmaterialer baseret på en algoritmebaseret analyse af digital antisemitisme. Det er initiativerne i fire projekter, der nu får støtte fra puljer til bekæmpelse af antisemitisme og forebyggelse af hadforbrydelser.

Slots- og Kulturstyrelsens to puljer, mod antisemitisme og hadforbrydelser er på hver 3. mio. kr. Den ene pulje går til danske borgeres oplysning om jødisk liv og kultur gennem udstillinger, mens den anden støtter oplysning om jødisk liv og kultur gennem kunst og kulturaktiviteter.

Enhedschef, Museer og Folkeoplysning Christina Papsø Weber siger:

”Det er nogle ambitiøse og meget forskellige projekter, der vil udbrede kendskabet til jødisk liv, kunst og kulturarv i Danmark. Samtidig giver indsatserne større opmærksomhed på potentialerne i den kulturelle mangfoldighed, som jødisk medborgerskab bidrager med til det danske samfund. Et af de mest effektive værn mod antisemitisme er interkulturel forståelse, og netop derfor er kendskabet til dansk-jødisk historie og kultur centralt for at sikre, at vi kommer antisemitisme til livs.” 

Følgende projekter har modtaget støtte: 

Det Jødiske Hus.

Den Gamle By, Dansk Jødisk Museum og Fredericia Museum vil fortælle historien om de danske jøder, der boede uden for København i en samlet udstilling. Rammen bliver ”Det Jødiske Hus” i Den Gamle By. Huset er fra Randers, som husede provinsens største jødiske menighed. I stueetagen etableres to permanente interiørudstillinger: En jødisk børstenbinderforretning og en jødisk lejlighed. På første sal indrettes udstilling om jødernes historie i Danmark med fokus på jøderne i provinsen.
Fuldt tilsagn: 2.205.197 kr.

Indtryk, aftryk, udtryk.

Med indsatsen Indtryk, aftryk og udtryk vil Dansk Jødisk Museum, Immigrantmuseet og Furesø Bibliotekerne oplyse borgere i Nordsjælland om jødisk historie, liv og kultur. Det skal ske med fokus på oplysning og demokratiske samtaler i form af forskellige kunst- og kulturarvsformer såsom foredrag, udstillinger, dialogmøder m.m. Således skabes konstruktiv grobund for tolerance, diversitet og inklusion, der skal forebygge antisemitisme. Med andre ord: med oplysende indtryk, aftryk og udtryk opnår vi at blive trygge.
Delvist tilsagn 704.803,00 kr.

Shalom Danmark. Sammen mod antisemitisme.

Projektet skal igangsætte en national indsats mod antisemitisme på online medier målrettet 15-25-årige. Med udgangspunkt i en algoritmebaseret analyse af digital antisemitisme, vil projektet udvikle innovativt undervisningsmateriale samt 3-5 forebyggende og lokalt forankrede initiativer. Analysen skal også danne udgangspunkt for en online kampagne. Koncepterne og undervisningsmaterialet udvikles i en samskabende proces, hvor lokale og nationale kulturaktører og partnere bliver medejere. Jødisk Informationscenter er ansøger. De har et indgående kendskab til jødisk liv i dag og har arbejdet med forebyggelse af antisemitisme gennem oplysning og undervisning.  De har indgået partnerskab med Nordic Safe Citites, som udgør en alliance for tryghed og inklusion i 19 nordiske byer, hvor de arbejder for forebyggelse af ekstremistisk had online og offline. Analyse & Tal og Common Consultancy sætter fokus på sociale medier, algoritmer og datadrevne kompleksiteter samt opsporing og klassificering af hadtale.
Fuldt tilsagn: 2.520.000 kr.

Købmanden i Venedig. Et iscenesat formidlingsprojekt om undertrykkelsens anatomi.

HamletScenen, Dansk Jødisk Museum og Center for Undervisningsmidler i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har i anledning af 80-året i 2023 for redningen af de danske jøder, primært langs Øresundskysten og med centralt omdrejningspunkt i Helsingør, indgået et treårigt formidlingssamarbejde i 2023-2025. Formålet er via teaterforestilling og undervisningsmateriale at styrke unges kritiske tænkning samt medvirke til at forebygge antisemitisme, hadforbrydelser og ekstremisme i samfundet.
Delvist tilsagn: 390.000 kr.

Læs mere og søg puljen til oplysning om jødisk liv og kultur gennem udstillinger

Læs mere og søg puljen oplysning om jødisk liv og kultur målrettet unge

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 25. januar 2023