Radio- og tv-nævnet

Foto: Colourbox
""

Radio- og tv-nævnet, der består af ti medlemmer, er nedsat af kulturministeren.

Syv af medlemmerne er udpeget af ministeren og repræsenterer juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Det ottende medlem er udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer.

Med en ændring af radio- og fjernsynsloven i juni 2013 blev Radio- og tv-nævnet udvidet med to medlemmer, hvoraf ét medlem er udpeget af Den Danske Dommerforening, og ét medlem med særlig strafferetlig indsigt er udpeget af kulturministeren.

Disse to medlemmer deltager alene ved behandlingen af sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme.

Ved behandlingen af sager herom indtræder det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening som formand, mens den af ministeren udpegede formand fungerer som næstformand.

Det nuværende nævn er udpeget for perioden indtil 31. december 2020.

På siderne om Radio- og tv-nævnet kan du finde oplysninger om:

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)