Mødedatoer og dagsordener

Her kan du orientere dig om Radio- og tv-nævnets planlagte mødedatoer og se dagsordenen forud for et møde.

Mødedatoer 2024

 • 25. januar
 • 21. marts
 • 2. maj
 • 22. maj
 • 27. juni
 • 29. august
 • 1. oktober
 • 7. november
 • 17. december

Dagsordener 2024

­25. januar 2024

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Møde med Radio4
4. Public service-redegørelse 2022 fra 24syv
5. Udbud af lydunivers til børn og unge
6. Tilsyn med Sahan Radio
7. Tilsyn med Vesterbro Lokal tv
8. Tilsyn med diverse foreninger
9. Henvendelse fra 24syv - punkt 61
10. Meddelelser
 

21. marts 2024

1.    Godkendelse af dagsorden
2.    Godkendelse af referat
3.    Møde med Cibicom 
4.    Notat om nyt format for public service-redegørelserne
5.    Klage over skjult reklame på TV2 
6.    Anmodning for forlængelse af forsøgstilladelse – Open Channel 
7.    Handlingsplan for kanal HAS.tv. 
8.    Tilsyn med diverse foreninger 
9.    Tilsyn med Kanal Vest 
10.   Notat om lokalt indhold 
11.   Radio- og tv-nævnets årsberetning 2023 
12.   Meddelelser 
13.   Eventuelt

 

2. maj 2024

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Møde med Forbrugerrådet TÆNK
4. Oplæg om public-service v. Hanne Bruun
5. DAB Blok 1 redegørelse – Cibicom 
6. Notat vedr. en styrket vejledningsindsats om tilgængelighedsinitiativer
7. Dispensationsanmodning – Radio4
8. Anmodning om forlængelse af forsøgstilladelse – Kanal Plus 
9. Tilsyn med diverse foreninger 
10. Tilsyn med Frederiksberg Seniorradio
11. Tilsyn med Radio Stina
12. Anmodning om ændring af tilladelse – Radio Stina
13. Anmodning om ændring af tilladelse – Roskilde Dampradio
14. Anmodning om ændring af tilladelse - Halsnæs Radio 
15. Meddelelser
16. Eventuelt 

 

22. maj 2024

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Udbud af et digitalt public service-lydunivers med indhold til børn og unge 

 

27. juni 2024

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Anmodning om genoptagelse - udbud af et lydunivers til børn og unge
4. Orientering fra Aller Media
5. Udtalelse om public service-redegørelse - DR
6. Udtalelse om public service-redegørelse - TV 2 
7. Anmodning om forlængelse af forsøgstilladelse - Hartvig Media
8. Handlingsplan for Nordisk Film+
9. Henvendelse oim udbud af ledig sendetid - DILEM
10. Dispensationsanmodning - Radio Shalom
11. Tilsyn med Ø-TV Bornholm
12. Tilsyn med Aarhus Studenterradio
13. Meddelelser
14. Eventuelt

 

Dagsordener 2023

14. december 2023

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Notat om 24syv – public service-redegørelsen 2022
 4. Tilsyn med Radio Sydvest
 5. Tilsyn med Øens Lokalradio Forening
 6. Tilsyn med Bispebjerg Lokalradio
 7. Notat om tilskud til de ikkekommercielle stationer for 2024
 8. Høring over udbudsbekendtgørelse om lydunivers for børn og unge
 9. DAB blok 1 redegørelsen 2022
 10. Henvendelse fra Radio4 – punkt 118 
 11. Meddelelser 
 12. Evaluering
 13. Eventuelt

 

9. november 2023

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. TV2 Nord-sagen
 4. Public service-redegørelse Radio4
 5. Henvendelse fra Radio4 - pkt. 90
 6. Henvendelse fra Radio4 - pkt. 98
 7. Regnskabstilsyn med MUX1 stationerne
 8. DAB blok 3 – 4 – trin 1
 9. Godkendelse af handlingsplan Køge.tv
 10. Henvendelse vedr. sendesamvirket Nord 
 11. Meddelelser 
 12. Eventuelt

4. oktober 2023

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Henvendelse fra Norlys
 4. Årsberetning fra Norlys
 5. DR’ public service redegørelse
 6. FM5 redegørelse
 7. Tilsyn med nxtv
 8. Meddelelser
 9. Eventuelt

29. august 2023

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Public service-redegørelse TV2 regionerne - 2022
 4. FM5 redegørelse - 2022
 5. FM6 årsberetning – 2022
 6. Udbud af DAB blok 3 + 4
 7. Udkast til lov om kulturbidrag
 8. Politisk oplæg
 9. Tilsyn med TV Frihed
 10. Meddelelser
 11. Eventuelt

22. juni 2023

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. TV2-sponsoreringssagen
 4. Public service-redegørelse – TV2 Danmark
 5. Tilsyn med TV Frihed
 6. Tilsyn med TV-M
 7. Regnskabstilsyn med Odense Ser Rødt
 8. Handlingsplan TV2 Echo
 9. Dispensationsanmodning – punkt 80 – 24syv
 10. Årsberetning for 2022
 11. Oplæg til ministerrådgivning
 12. Meddelelser
 13. Eventuelt

3. maj 2023

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Præsentation af nyt nævnsmedlem
4. TV2 Nord-sagen
5. Anmodning om forsøgstilladelse – lokalradioforeningen Kanal Plus
6. Tilsyn med TV Kant
7. Tilsyn med Odense Ser Rødt 
8. Tilsyn med Arkens Radio
9. Tilsyn med Det Åbne Radioværksted
10. Notat om regnskabstilsyn 
11. Notat om politianmeldelse 
12. DAB blok 3 – forlængelse
13. Meddelelser (ORI)
14. Opfølgning på møde i Ofcom
15. Eventuelt

16. marts 2023

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Møde med Cibicom
4. TV2 – sponsorering 
5. Orientering Radio4 – punkt 90 
6. Dispensationsanmodning Radio4 – punkt 94 
7. Tilsyn med Sydfyn TV 
8. Tilsyn med Canal 6000 
9. Tilsyn med Kip TV 
10. Anmodning om forlængelse af forsøgstilladelse - Open Channel
11. Handlingsplaner 
12. Meddelelser 
13. Eventuelt

26. januar 2023

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 
3. Anmodning om ændring af programtilladelse – TV RØST
4. Anmodning om genoptagelse - TV Vestsjælland
5. Anmodning om genoptagelse – TV Burt
6. Tilsyn med TV Friheden
7. Baggrundsnotat vedr. lovgivningen omkring sponsorering af programmer på TV2
8. Meddelelser
9. Notat om Radio- og tv-nævnets rådgivningsforpligtelse
10. Miniseminar om Radio- og tv-nævnets funktion og rolle
11. Eventuelt

Dagsordener 2022

14. december 2022

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Møde med TV2 Regionerne 
4. Oplæg med medieforsker
5. Tilsyn med Christiania TV
6. Tilsyn med TV Vestsjælland
7. Tilsyn med Radio Helsingør
8. Tilsyn med Skanderborg Nærradio
9. Tilsyn med Radio Haderslev
10. Fordeling af tilskud 2023 for ikkekommercielle stationer
11. Handlingsplaner
12. Dispensationsanmodning Radio4 – punkt 98
13. Public service redegørelsen Radio4
14. FM5 redegørelsen 2021
15. FM6 årsberetning 2021
16. DAB blok 1 redegørelsen
17. Norlys’ årsberetning
18. Meddelelser
19. Evaluering
20. Eventuelt

8. november 2022

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Tilsyn med DK Syd
4. Tilsyn med DanmarkC TV
5. Tilsyn med Skærbæk Radio – opfølgning
6. Regnskabstilsyn med MUX1 stationerne
7. Handlingsplaner
8. Dispensationsanmodning 24syv – lex.dk
9. Public service-redegørelse DR
10. Public service-redegørelse TV2
11. Notat om politisk reklame
12. Meddelelser
13. Eventuelt

6. oktober 2022

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat
3. Tilsyn med TV BURT 
4. Skærbæk Nærradio 
5. Public service-redegørelser Tv2 regionerne 
6. Public service-redegørelse 24syv 
7. Meddelelser 
8. Eventuelt

30. august 2022

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Open Channel – forlængelse af forsøgstilladelse
4. Tilsyn med Radio Tønder
5. Tilsyn med DanmarkC TV
6. MUX 1 regnskabsvejledning
7. Dispensationsansøgning – punkt 45 og 80 – 24syv
8. Dispensationsansøgning – punkt 77
9. 24syv-app’en
10. Opfølgning på mødet med DR og TV2
11. Høring over Kulturbidragsloven
12. Meddelelser
13. Eventuelt

23. juni 2022

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Møde med TV 2
4. Oplæg fra ENS
5. Udbud FM5
6. Handlingsplaner
7. Radio Sydvest – nedjustering af programtilladelse
8. Color Line – programtilladelse
9. 24syv app
10. Dispensationsanmodning – punkt 78 – 24syv
11. Henvendelse fra Radio4 – punkt 90
12. Henvendelser fra SAML
13. Årsberetning 2021 fra Radio- og tv-nævnet
14. Meddelelser
15. Eventuelt

4. maj 2022

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Tilsyn med Foreningen Skanderborg Lokalradio
4. Forsøgstilladelse Radio Kolding
5. Dispensationsansøgning fra 24syv – punkt 67
6. 24syv app
7. Henvendelse fra Radio4 – Næstved senderen
8. Henvendelse fra Radio4 – Søsterhøj senderen
9. Henvendelse fra Radio4 – programomlægning – 13.12.21
10. Henvendelse fra Radio4 – programomlægning – 24.02.22
11. Dispensationsanmodning fra Radio4 – punkt 98
12. Meddelelser
13. Eventuelt

22. marts 2022

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Møde med DR
4. Møde med TV2
5. Redegørelse fra 24syv
6. Dispensationsanmodning fra 24syv – punkt 77
7. Dispensationsanmodning fra 24syv – punkt 78
8. Dispensationsanmodning fra 24syv – punkt 107
9. Møde med Radio4
10. Indstilling vedr. tilsyn med MUX 1-årsregnskaber for 2021
11. Meddelelser
12. Eventuelt

25. januar 2022

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Oplæg fra DR
4. Oplæg fra TV 2
5. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne
6. Dispensationsanmodninger Radio LOUD
7. Frekvensdispensation
8. FM5 redegørelse 2020
9. FM6 årsregnskab 2020
10. Boxers årsberetning 2020
11. DAB blok 1 – redegørelse 2020
12. Klage over sponsorering på TV 2
13. Meddelelse

Dagsordener 2021

15. december 2021

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Notat om tilsyn med årsregnskaber for 2020 
4. Notat om stikprøver 
5. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne 
6. Notat om fordeling af driftstilskud 2022
7. Henvendelser fra Radio4 
8. Public service-redegørelse – Radio4 
9. Warning Systems 
10. Radio Kolding 
11. Orienteringer fra Radio LOUD 
12. Samarbejdsaftale med Alkoholreklamenævnet 
13. Meddelelser
14. Evaluering af sekretariatet
15. Eventuelt

4. november 2021

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne 
4. Opfølgning på Kulturradio Danmark A/S 
5. Ansøgning om ejerskifte – Kulturradio Danmark A/S 
6. Dispensationsansøgning fra Kulturradio Danmark A/S 
7. Orientering fra Kulturradio Danmark A/S 
8. Public service-redegørelse TV2 Regionerne 
9. Klage over reklame for On Running på DR 
10. Klage over Radio Øst FM og Radio ABC
11. Meddelelser
12. Generel drøftelse af nævnets rolle og opgaver
13. Eventuelt

11. oktober 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne
4. Genudbud af DAB blok 3
5. Nuudays tjenester
6. Public service-redegørelse DR
7. Public service-redegørelse TV2
8. Meddelelser
9. Eventuelt

6. oktober 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat for mødet den 29. september 2021
3. Dispensationsansøgning fra Radio LOUD
4. Opsamling fra mødet den 29. september 2021 mv. 
5. Eventuelt

29. september 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Public service-redegørelse Kulturradio Danmark A/S
3. Eventuelt

25. august 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne
4. Dispensationsansøgninger fra Radio4 – supplerende oplysninger
5. Sagen vedrørende Stofa
6. Genudbud af DAB Blok 3 – ansøgninger
7. Dispensationsansøgning – Radio LOUD
8. Drøftelse af public service-redegørelserne
9. Meddelelser
10. Eventuelt

24. juni 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Registrering af Biites
4. Underudvalgets indstillinger i lokalsagerne
5. Dispensationsansøgning Radio4 – reportager – supplerende oplysninger
6. Henvendelser fra Radio4
7. Drøftelse af public service-redegørelserne
8. Meddelelser
9. Eventuelt

27. maj 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Forlængelse af forsøgstilladelse - Kanal Plus
4. Forlængelse af forsøgstilladelse - Hartvig Media
5. CityTV Copenhagen
6. TV Bella
7. Notat om tilsynspraksis med tilskud vedr. ikkekommerciel lokalradio og tv
8. Drøftelse af lokalområdet - ikkekommerciel radio og tv
9. Genudbud af DAB blok 3
10. Henvendelse fra SAML
11. Notat om Kulturradio Danmark A/S
12. Notat om forpligtelserne om public service-redegørelserne
13. Foreløbig drøftelse af public service-redegørelserne
14. Meddelelser
15. Eventuelt

15. april 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Notat om overblik over AVMS implementering
4. Kvoteindberetning af europæiske programmer
5. Forespørgsel fra nævnsmedlem om habilitet
6. TVUng
7. Henvendelse fra Radio4
8. Henvendelse fra LOUD - formulering af spørgsmål
9. Klage over reklame for Din Bilpartner sendt på TV 2 News
10. Genudbud af DAB blok 3
11. Radio H - Nordsjælland 9
12. Meddelelsespunkter 
13. Videre drøftelse af det ikkekommercielle område
14. Videre drøftelse af nævnets fokuspunkter
15. Eventuelt

12. marts 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentation af nævnsmedlemmer og sekretariat
3. Introduktion til Slots- og Kulturstyrelsen
4. Præsentation ved Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
5. Tilforordnede
6. Meddelelser
7. Notat om opmærksomhedspunkter
8. Notat om opmærksomhedspunkter på lokalområdet
9. Korrespondance med ministeren
10. Notat om delegationskompetence
11. Notat om inhabilitet
12. Sag vedrørende brug af kaldenavne
13. Henvendelse fra TV Bella
14. Henvendelse fra Radio4
15. Genudbud af DAB Blok 3
16. Notat status og overblik over AVMS-implementeringen
17. Kvoteindberetning af europæiske programmer
18. Oplæg om samarbejde med Alkoholreklamenævnet
19. Eventuelt

Dagsordener 2020

17. december 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde 17. november 2020
2. Meddelelser
3. Ansøgning fra Radio H
4. Ansøgning fra Anita Corpas
5. Notat vedrørende forsøgstilladelser på FM frekvenser
6. Overdragelse af Fristaden Christians programtilladelse
7. Faaborg Midtfyns lokalradios anmodning om nedjustering
8. Klage over Nævnets afgørelse om SydfynTV
9. Notat om regnskabstilsyn
10. Tilsyn med regnskab Tvung
11. Tilsyn med regnskab Dit Lokal TV
12. CityTV
13. Indsigelse fra TV Bella
14. Ansøgning om driftstilskud 2021
15. Henvendelser fra Radio4
16. Radio4 public service redegørelse
17. DAB blok 1 redegørelse
18. Henvendelse fra Boxer om kanalændring
19. Boxers årsberetning
20. Notat om opsummeringspunkter mv.
21. Notat om delegation til formanden
22. Notat om opsummeringspunkter om lokalområdet
23. Evaluering af sekretariatet
24. Eventuelt

17. november 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde 26. oktober 2020
2. Meddelelser
3. Tilsyn med fire lokalstationer i Sønderjylland
4. Tilsyn med TV Vestjylland
5. TV Bella
6. Evalueringsrapport Kanal Plus
7. Evalueringsrapport Stig Hartvig
8. Klage over skjult reklame i Lobbyland – Radio4
9. TV2 – regionerne – public service redegørelse
10. Radio24syv – public service redegørelse
11. FM5 redegørelse
12. FM6 – årsberetning
13. Eventuelt

26. oktober 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde 24. september 2020
2. Meddelelser
3. Henvendelse fra LOUD
4. Tilsyn med fire lokalstationer i Sønderjylland
5. Tilsyn med fire lokalstationer på Fyn
6. Tilsyn med TV Vestjylland
7. Placering af sendeposition Bauer Media
8. Frekvensflytning Bauer Media
9. Henvendelse fra Gitte Thomsen
10. Henvendelse fra Radio4
11. DR public-service redegørelse
12. TV2 public-service redegørelse
13. Eventuelt

24. september 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 31. august 2020
2. Meddelelser
3. Tilsyn med Højderyggens Weekendradio
4. Tilsyn med TV Marineret
5. Tilsyn med Radio Sydvest
6. Klage over reklame for Zendium sendt på TV2
7. Henvendelse fra Tove Videbæk
8. Henvendelse fra Jesper Petersen
9. Dispensationsansøgning fra Radio4
10. Notat om DAB Blok 3
11. Notat om kaldenavne
12. Oplæg fra det mediefaglige team
13. Eventuelt

31. august 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 25. juni 2020
2. Meddelelser
3. Anmodning om forsøgstilladelse fra Open Channel
4. Status i forhold til DAB-sagen
5. Eventuelt

25. juni 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 25. maj 2020
2. Meddelelser
3. Ansøgning om Warnings Systems
4. Dispensationsanmodning – pkt. 84 – Radio4
5. Dispensationsanmodning – pkt. 90 – Radio4
6. Dispensationsanmodning – pkt. 107 – Radio4
7. Dispensationsanmodning – pkt. 119 – Radio4
8. Radio- og tv-nævnets årsberetning
9. Status og præsentation – AVMS
10. Anmodning fra Kommissionen om input til Rule of Law Report
11. Eventuelt

25. maj 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 30. april 2020
2. Meddelelser
3. Notat om eventuelt tilsyn med flere stationer
4. Ansøgning om forsøgstilladelse – Hartvig Media ApS
5. Tilsyn med TV Kant
6. Tilsyn med Radio Krishna Aarhus
7. Opløsning af Sendesamvirket Hovedstaden
8. Henvendelse fra LOUD – COVID 19
9. Henvendelse fra Radio4 – COVID 19
10. Høring af 12 bekendtgørelser – AVMS
11. Notat og overblik om Nævnets nye opgaver AVMS
12. Eventuelt

30. april 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 30. marts 2020 vedrørende henvendelse fra KUM – 700 MHz
2. Meddelelser
3. Tilsyn med Radio Tønder
4. Warnings Systems ansøgning om forsøg på Storebælt
5. Kanal Plus’ ansøgning om forsøg
6. Anmodning om dispensation fra Radio4
7. Klage over skjult reklame i programmet ”Flaskens Ånd” sendt på Radio24syv
8. Klage over skjult reklame for Marabou i programmet ”Lige i skabet” sendt på TV 2
9. Notat om sanktionsmuligheder og Nævnets praksis vedrørende reklamesager
10. Eventuelt

30. marts 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 27. februar 2020
2. Meddelelser
3. Anmodning om ændring af programtilladelse til en ikkekommerciel lokal tv-station
4. Anita Corpas anmodning om dispensation
5. LOUD – tilladelsens punkt 84
6. Henvendelse fra Radio24syv vedrørende kendskabsundersøgelse
7. Henvendelse fra KUM – 700 Mhz

27. februar 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 22. januar 2020
2. Meddelelser
3. Anmodning om forlængelse af forsøgstilladelse fra Open Channels DTT-forsøg
4. Frekvensflytning Radio ABC 500 W
5. Henvendelser fra LOUD
6. Tilladelse til DR
7. Svarbrev til SAML vedrørende Radio- og tv-nævnets tilsyn
8. Lancering af vejledningsvideoer og quick-guides
9. Klage over reklame for ”Neutral” vist på TV 2
10. Klage over reklame for ”Sinful.dk” vist på TV 2
11. Klage over skjult reklame for Marabou i programmet ”Lige i Skabet” sendt på TV 2
12. Eventuelt

22. januar 2020

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 19. december 2019
2. Meddelelser
3. Anmodning om registrering fra dk4
4. Anmodning om registrering fra SPORT-LIVE
5. Anmodning om registrering fra Zibrasport
6. Anvendelse af kaldenavne blandt lokalstationer i Østjylland
7. Henvendelse fra City TV
8. Klager over afslag på ansøgninger om programtilladelse i MUX 1
9. Klage over afgørelse vedrørende Nykøbing Falster Multimedie Klub’s regnskab for 2018
10. Klage over afgørelse vedrørende TV Møns regnskab for 2018
11. Klage over reklame for Neutral vist på TV 2
12. Klage over reklame for Sinful.dk vist på TV 2
13. Brev til ministeren
14. Eventuelt

Dagsordener 2019

19. december 2019 

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 25. november 2019
2. Meddelelser
3. Ansøgninger om driftstilskud 2020
4. Tilsyn med Tønder FM 
5. Tilsyn med Give Nærradio
6. Tilsyn med The Bridge Radio
7. Tilsyn med TV Sydsjælland
8. Tilsyn med Dit Lokal TV
9. Tilsyn med TV Fritids afrapportering for tilskud 2018
10. Radio Karen’s manglende programvirksomhed
11. Anita Corpas ansøgning om forsøgstilladelse
12. Informationsindsats om registreringspligt
13. Anmodning om ændring af programtilladelse – Radio Ringkøbing
14. Boxers årsberetning 2018
15. Lancering af vejledningsvideoer og quick-guides
16. Udkast til brev til kulturministeren 
17. Evaluering af sekretariatet
18. Eventuelt

25. november 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets møde den 22. oktober 2019
2. Meddelelser
3. Opfølgning på DAB
4. Tilsyn med ikkekommercielle lokalstationer
5. Anmodning om forlængelse af forsøg med DAB og EPG fra Kanal Plus
6. Registreringsanmodning for TV2 Sport X
7. Høring om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
8. TV Bella afrapportering for uddannelsespuljen
9. Dispensationsanmodning fra Radio4 – tilladelsens punkt 107
10. Dispensationsanmodning fra Radio4 – tilladelsens punkt 118
11. Udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2018
12. Udtalelse om de regionale TV2-virksomheders public service-redegørelse
13. Genbesøg hos Medietilsynet
14. Eventuelt

22. oktober 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets ekstraordinære møde den 4. oktober 2019
2. Meddelelser
3. DAB-blok 1 – redegørelsen
4. MUX 1 regnskaber
5. Godkendelse af afgørelse til TV Kick
6. Orientering om pris- og pakkeændringer – Boxer
7. Orientering om pris- og pakkeændringer - Boxer
8. Udbud af ny digital radiokanal med fokus på kultur
9. Notat om førstegangsudsendelser i forbindelse med ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
10. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
11. Opfølgning på nævnsseminaret
12. Eventuelt

4. oktober 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets 6. møde den 29. august 2019
2. Sag vedrørende TV Kicks regnskabsaflæggelse for 2018
3. Behandling af ansøgninger til MUX 1
4. Behandling af ansøgninger til særordningen i MUX 1
5. Klage over reklame for Sinful.dk sendt på Radio Als Classic
6. Klage over reklame for Bada Bing Copenhagen sendt på Radio NRJ
7. Klage over reklame for Ferratum sendt på Radio Als Classic
8. Klage over reklame for kosttilskuddet Maxulin sendt på TV 2
9. Notat om førstegangsudsendelser i forbindelse med ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
10. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
11. Eventuelt

23. september 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets 6. møde den 29. august 2019
2. Meddelelser
3. Warning Systems evaluering af forsøgsvirksomheden
4. Warning Systems forsøgstilladelse
5. Sag vedrørende TV Kicks regnskabsaflæggelse for 2018
6. Behandling af ansøgninger til MUX 1
7. Behandling af ansøgninger til særordningen i MUX 1
8. Public service-redegørelse – DR
9. Public service-redegørelse – TV2 Danmark
10. Notat om førstegangsudsendelser i forbindelse med ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
11. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
12. Klage over reklame for kosttilskuddet Maxulin sendt på TV 2
13. Klage over reklame for Sinful.dk sendt på Radio Als Classic
14. Klage over reklame for Bada Bing Copenhagen sendt på Radio NRJ
15. Klage over reklame for Ferratum sendt på Radio Als Classic
16. Eventuelt

29. august 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets 5. møde den 27. juni 2019
2. Meddelelser
3. Notat om tilsynssager i Nordsjælland 3 og 13
4. Tilsyn med Mix FM
5. Tilsyn med FLR Nord
6. Tilsyn med Funky Town
7. Tilsyn med Radio Rollo
8. Tilsyn med DKsyd
9. Sag om uoverensstemmelse – Nordsjælland 3
10. Modtagne videoer til MUX 1 - udbud
11. FM5 redegørelsen
12. FM6 redegørelsen
13. DAB blok 1 redegørelsen
14. Høringssvar til public-service redegørelserne
15. Notat om førstegangsudsendelser til ikkekommerciel radio
16. Notat om tilsyns- og informationsindsatsen for de ikkekommercielle lokalstationer
17. Klage over visning af grafikbjælker i ”Disney Sjov” og ”Historien om Danmark” omhandlende Danmarks Indsamling
18. Klage over reklame for stripklub sendt på Radio NRJ
19. Klage over reklame for Ferratum sendt på Radio Als Classic
20. Eventuelt

27. juni 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets 4. møde den 29. april 2019
2. Meddelelser
3. Henvendelse fra Familiekanalen
4. Uoverensstemmelser i sendenettet Nordsjælland 3
5. Oplysning om kanalændringer fra Boxer TV
6. Orientering om fusion – Boxer TV
7. Anmodning om dispensation fra Radio Ballerup
8. DAB-blok 1 overdragelse mv.
9. Ny international kanal i DAB-blok 1
10. Registrering af Ekstra Bladet 2. divisions TV
11. Notat om informationsindsats i forhold til registreringer
12. Notat om seminar og videre proces for VOD
13. Tilsyn med Radio24syv - podcast
14. Klage over programmet ”Riskærs fredagsbar” sendt på Radio24syv
15. Udbud af FM4
16. Eventuelt

27. maj 2019 (MØDET BLEV AFLYST)

1. Godkendelse af referat af Nævnets 4. møde den 29. april 2019
2. Meddelelser
3. Anmodning om forlængelse af forsøg med programvirksomhed – Hartvig Media
4. Anmodning om kanalændring – Boxer TV
5. Anmodning om frekvensflytning fra Jysk Fynske
6. Anmodning om dispensation fra Radio Ballerup
7. Klage over programmet ”Riskærs fredagsbar” sendt på Radio24syv
8. Evaluering af tilsyn med ikkekommercielle lokalstationer 2018
9. Notat om informationsindsats ift. registreringer
10. Notat om seminar og videre proces for VOD
11. Eventuelt

29. april 2019

1. Godkendelse af referat af Nævnets 3. møde den 28. marts 2019
2. Meddelelser
3. Radio Ådalen Skjerns og RødovreKanalen2’s ansøgning om udvidelse af sendetid
4. Sendesamvirket Hovedstadens afrapportering vedr. uddannelsespuljen
5. TV Glads afrapportering vedrørende uddannelsespuljen
6. Rundfunk la Rouge/Odense Ser Rødts afrapportering vedr. uddannelsespuljen
7. Klage over reklame for Klosterkroen på TVdot
8. NM Radios ansøgning om ændring af programtilladelse og manglende udsendelse på FM
9. Anmodning om dispensation fra deltagelse i lyttermålinger fra Brønderslev Nærradio
10. Warnings Systems’ evaluering af forsøgsvirksomhed
11. Evaluering af tilsyn med ikkekommercielle lokalstationer 2018
12. Notat om Nævnets kompetence over VOD
13. Eventuelt

28. marts 2019

1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde den 25, februar 2019
2. Meddelelser
3. Anmodning om forsøgstilladelse fra Open Channel
4. Godkendelse af SAML’s afrapportering vedrørende uddannelsespuljen
5. Anmodning om ændring af programtilladelse for Formiddagsradio og Det
6. Ny Kanal
7. Anmodning om ændring af programtilladelse fra Hele Byens Radio
8. Tilsyn med kommerciel lokalradiovirksomhed
9. Årsberetning 2018
10. Præsentation fra det mediefaglige team
11. Eventuelt

25. februar 2019

1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde den 29. januar 2019
2. Meddelelser
3. Frekvensflytning Our Media
4. Afrapportering uddannelsespuljen 2018 (Radio Bella og ANTV)
5. Brev fra SAML
6. Ansøgningsvejledning i MUX 1 udbuddet
7. Ansøgningsmateriale vedrørende særordning i MUX 1
8. Tilsyn med Ahwazna Fonden 
9. Manglende overholdelse af opbevaringspligten – Ahwazna Fonden
10. Genudbud af FM 4
11. Præsentation fra det mediefaglige team
12. Eventuelt

29. januar 2019

1. Godkendelse af referat af nævnets 8. møde 18. december 2018
2. Meddelelser
3. Henvendelse om Radio HSR er ophørt
4. Anmodning fra Radio Jazz København om nedjustering af lokalt indhold
5. Anmodning fra Radio Randers om nedjustering af lokalt indhold
6. Klage fra Bauer Media over Guldkanalen
7. Frekvensflytning fra Jysk Fynske Medier
8. Høring af udkast til udbudsbekendtgørelse om FM4
9. Notat om Podcast24syvs podcastplatform
10. Opfølgning på mødet med de nordiske kollegaer og drøftelse af nævnets strategi
11. Eventuelt

Dagsordener 2018

17. december 2018

1. Godkendelse af referat af nævnets 7. møde 20. november 2018
2. Meddelelser 
3. Godkendelse af TV Bellas beretning og regnskab ifm. uddannelsespuljen
4. Fordeling af driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio og –tv
5. Overdragelse af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
6. Radio 10FM’s ansøgning om overdragelse af Radio FLR’s programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
7. Anmodning om ændring af Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradios programtilladelse
8. Anmodning om ændring af Station 2000’s programtilladelse
9. Anmodning om ændring af den Kristne Radio’s programtilladelse
10. Anmodning om ændring af Albertslund Nærradios programtilladelse
11. Anmodning om ændring af sendetid i Nordsjælland 4
12. Sønderborg Lokal TV’s manglende genudsendelse i MUX 1
13. Foreningen Radio Jazz Københavns anmodning om dispensation fra kravet om taleradio
14. Opdeling af programformat i tre kommercielle sendenet
15. Flytning af frekvens med effekt på 500 w, Jysk Fynske Medier
16. Flytning af frekvens med effekt på 500 w, Bauer Media  
17. Boxers årsberetning 2017
18. Sag af egen drift vedr. sponsorerede programmer og konkurrencer for Nyhavn Rejser på Nova FM
19. Eventuelt

20. november 2018

1. Godkendelse af referat af nævnets 6. møde 25. oktober 2018
2. Meddelelser
3. Tilsyn med Frederiksberg Lokal TV
4. Tilsyn med Foreningen Jazz København
5. Anmodning om ændring af Radio Veronicas programtilladelse
6. Høringssvar MUX1 bekendtgørelsen
7. DAB Blok 1 redegørelsen
8. Radio24syv redegørelsen
9. Boxer’s ansøgning om prisregulering
10. Anmodning om forlængelse af forsøgstilladelse fra Kanal Plus
11. Ansøgning om forsøgstilladelse fra Warning Systems
12.Eventuelt

25. oktober 2018

1. Godkendelse af referat af nævnets 5. møde 22. juni 2018
2. Meddelelser
3. Tilsyn med Eagles FM
4. Tilsyn med Arkens Radio
5. Tilsyn med TeleVision
6. TV Alternativs anmodning om ændring af programvilkår
7. Flytning af 500 watt-sender
8. Udtalelse om DR’s public service-redegørelse
9. Udtalelse om TV 2 DANMARK A/S’ public service-redegørelse
10. Udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders publice service-redegørelser
11. Udbud af tilladelser i DAB blok 3
12. Klage over reklameafbrydelser ifm. VM i ishockey sendt på TV 2 og TV 2 Sport
13. Klage over skjult reklame "LøkkeFonden" sendt på Radio24syv
14. Klage over køns- og aldersdiskriminerende reklame for Stofa vist på TV 2
15. Eventuelt

24. september 2018

1. Godkendelse af referat af nævnets 5. møde 22. juni 2018
2. Meddelelser
3. Anmodning om ændring af Eagles FM's programtilladelse
4. Tilsyn med Foreningen Skanderborg Lokalradio
5. Tilsyn med Foreningen MV TV
6. Klage fra SAML vedr. Radio Odsherred
7. Lokalradioforeningen Odder ikke påbegyndt programvirksomhed
8. Registrering af Nørre Herlev Radioforening
9. Formandsbrev vedr. programtilladelser i Nordsjælland 3 og 4
10. Anmodning om forlængelse af forsøgstilladelse Open Channel
11. Klage over reklameafbrydelser ifm. VM i ishockey sendt på TV 2 og TV 2 Sport
12. Klage over skjult reklame "LøkkeFonden" sendt på Radio24syv
13. Eventuelt

22. juni 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 4. møde 22. maj 2018
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med DAB-blok 3
 4. Godkendelse af Bispebjerg Lokalradios afrapportering
 5. Registrering af Canal6000
 6. Flytning af 500 watt-sendemulighed
 7. Notat om tilsynssager
 8. Internetprogrammer som førstegangsudsendelser i MUX 1
 9. FM 5 redegørelse
 10. FM 6 rapport
 11. Dispensationsansøgning Radio24syv
 12. Klage over skjult reklame for Jack Daniels på DR K
 13. Klage over vildledende reklame for Thisted Forsikring
 14. Klage over Cafe Hack
 15. Behandling af udbud af programtilladelser til ikke kommerciel lokalradio
 16. Behandling af udbud af programtilladelser til kommerciel lokalradio
 17. Årsberetning for Radio- og tv-nævnet
 18. Notat om vejledning af interessenter
 19. Eventuelt

22. maj 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 3. møde 20. marts 2018 
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med SLTV Godkendelse af regnskab og afrapportering for uddannelsespuljen - Universitetsradioen
 4. Klage over afgørelse vedrørende tilsyn med Serviceradio
 5. Internetprogrammer som førstegangsudsendelser i MUX 1
 6. Udbud af distributionstilladelse til DTT
 7. Genudbud DAB-blok 3
 8. Tildeling af programtilladelser til sendenet uden for konkurrence, kommerciel lokalradio
 9. Klage over reklameafbrydelse på TV2 under håndbold EM
 10. Klage over vildledende reklame for Thisted Forsikring – endelig formulering
 11. Eventuelt

20. marts 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde 27. februar 2018
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med Serviceradio
 4. Tilsyn med Faaborg-Midtfyn Lokalradio
 5. Tilsyn med SLTV – sag af egen drift
 6. Godkendelse af TV Glads afrapportering for uddannelsespuljen 2017
 7. Klage over Nordjyske Mediers forslag til vedtægter for sendesamvirket i sendenettet Aalborg 1
 8. Klage over skjult reklame for Nyhavn Rejser på Pop FM
 9. Klage over valg-spot i forbindelse med regionsrådsvalg sendt på TV 2
 10. Dispensationsansøgning fra Sjællandske Medier
 11. Tildeling af tilladelse til FM6
 12. Eventuelt

27. februar 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde 26. januar 2018
 2. Meddelelser
 3. Mulighed for opdeling af lokalt indhold
 4. Klage over skjult reklame for Cirkus Arli på DR Ramasjang
 5. Klage over reklamefilm for Føtex vist på Facebook
 6. Sag evt. af egen drift – overtrædelse af reglerne om sponsorering
 7. Genudbud af kommerciel lokalradio
 8. Genudbud af ikkekommerciel lokalradio
 9. Radio- og tv-nævnets kompetence vedrørende on demand-audiovisuelle medietjenester på YouTube og Facebook mv.
 10. Eventuelt

26. januar 2018

 1. Godkendelse af referat af nævnets 9. møde 18. december 2017
 2. Meddelelser
 3. Tilsyn med Formiddagsradioen
 4. Anmodning om nedjustering af sendetid - Ringkøbing Lokalradio, Service radio og Weekendradio
 5. Anmodning om nedjustering af lokalt indhold for Det Åbne Radioværksted
 6. Klage over reklame for Føtex vist på Facebook
 7. Klage over skjult reklame for Metlife i badmintonkamp
 8. Klage over tv-reklame vedr. Renault Kadjar
 9. Indsigelse over overdragelse af programtilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed
 10. Dispensationsansøgninger fra sendestart – kommercielle lokalradioer
 11. Boxers årsberetning 2016
 12. Delegationskompetence til formanden
 13. Oplæg til møde med ministeren
 14. Eventuelt

Dagsordener 2017

18. december 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 8. møde 28. november 2017
 2. Meddelelser
 3. Fordeling af driftstilskud for 2018
 4. Tilsyn med Det Ny Kanal 1
 5. Tilsyn med Somalisk Radio Hormuud
 6. Anmodning om genoptagelse – Den Køgegensiske Nærradio/ Radio Payvand/ Radio Antena
 7. Bauer Medias redegørelse for FM5 2016
 8. Bauer Medias årsrapport for FM6 2016
 9. Klage over reklame for Renault Kadjar
 10. Boxers ansøgning om prisstigning
 11. Boxer årsberetning 2016
 12. Radio24syvs redegørelse for FM4 2016
 13. Udbud af DTT-sendemuligheder
 14. Oplæg vedrørende input til ny medieaftale – fortsat
 15. Evaluering over sekretariatet
 16. Eventuelt

28. november 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 7. møde 27. oktober 2017
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om genoptagelse Radio Tønder
 4. Anmodning om genoptagelse Den Køgegensiske Nærradio
 5. Afrapportering forsøgsordning for lokal-tv – DanmarkC TV
 6. Tilsyn med Radio Holberg
 7. Notat om afholdelse af tolkeudgifter ved tilsyn
 8. Anmodning om dispensation i DAB-blok 3
 9. Registering af Dansk Hestevæddeløb ApS
 10. Forlængelse af forsøgstilladelse for Kanal Plus
 11. Udbud af FM 6
 12. Indberetning af europæiske programmer – for sen indberetning fra Uptown TV
 13. Notat om strategi for Radio- og tv-nævnet
 14. Notat om strategi for tilsyn og afrapportering
 15. Anmodning om genoptagelse DanmarkC TV
 16. Oplæg vedrørende input til ny medieaftale
 17.  Eventuelt 

27. oktober 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 6. møde 29. september 2017
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om genoptagelse af DanmarkC TV
 4. Anmodning om genoptagelse – Radio Kosovas Stemme
 5. Afrapporteringen af forsøgsordningen for lokal-tv
 6. Uddannelsespuljen 2018
 7. Omfordeling af sendetid af sendetid i Storkøbenhavn2 og opdeling af Nordsjælland4
 8. Registrering af Ahwazna Fonden
 9. Klage over afgørelse i kommercielt udbud fra MediaNord
 10. Dispensationsansøgninger kommerciel lokalradio
 11. Evalueringsrapport Kanal Plus
 12. DRs public service-redegørelse
 13. TV 2 Danmark A/S public service-redegørelse
 14. De regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser
 15. Klage over reklame for Thisted Forsikring på Radio Limfjord
 16. Klage over skjult reklame på DR Ramasjang
 17. Eventuelt

29. september 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 5. møde 28. august
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om genoptagelse fra DanmarkC TV
 4. Klager over udbud af tilladelser til ikkekommerciel lokalradio
 5. Notat om fremtidig tilgang til afrapportering og tilsyn
 6. Afrapportering af forsøgsordningen for lokal-tv
 7. Anmodning om overdragelse af aktierne i Boxer TV A/S til SE a.m.b.a.
 8. Tilsyn med Middelfart Lokal TV
 9. Tilsyn med Universitetsradioen
 10. Tilsyn med Rødovrekanalen
 11. Tilsyn med Fynbo TV
 12. Oplæg om nævnsseminar
 13. Dispensationsansøgning fra Radio24Syv
 14. Klage over reklameplacering i forbindelse med visningen af TV 2's program Hjem til Gården
 15. Overdragelse af programtilladelse Radio Als S.M.B.A. til lokalradiokonsortiet Danmark
 16. Forlængelse af forsøgstilladelse i HECV og ATSC-standard – Open Channel
 17. Registrering af TV 2 PLAY-kanalerne samt opdatering af tilladelser til øvrige internetkanaler

28. august 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 4. møde 20. juni 2017
 2. Meddelelser
 3. Anmodning om genoptagelse fra DanmarkC TV
 4. Klage over afgørelser vedr. FM5- og FM6-tilladelseshavers forplig-telse til at aftage i DAB-blok 1
 5. Klage over Ribe-Billund 1
 6. Evalueringsrapport om sendenet i konkurrence i Radio- og tv-nævnets udbud af kommerciel lokalradio
 7. Klager over udbud af tilladelser til ikkekommerciel lokalradio
 8. Tilsyn med Weekend Radio, Serviceradio og Ringkøbing Lokalradio
 9. Tilsyn med TV København
 10. Tilsyn med TV Dot
 11. Tilsyn med Middelfart Lokal TV
 12. Forsøgsordning – afrapportering
 13. Ansøgning fra Boxer om kanalændringer
 14. Habilitet vedr. overdragelse af Boxer
 15. Klage over reklameplacering i forbindelse med visningen af TV 2's program Hjem til Gården.
 16. Klage over reklame for sexlegetøj sendt på The Voice
 17. Klage over skjult reklame for Chateau Motel og I Am Vodka i radioprogrammet AK24syv
 18. Eventuelt

20. juni 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 3. møde 9. maj 2017
 2. Meddelelser
 3. DanmarkC TV
 4. Klage over overtrædelse af sponsorreglerne – Café Hack
 5. Udbud af ikkekommerciel lokalradio
 6. Udbud af kommerciel lokalradio
 7. Ansøgning fra Boxer – Mobil tv
 8. Teracoms henvendelse om Bauers forpligtelser i DAB Blok 1
 9. Høring over bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
 10. Høring over bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af DTT
 11. Tilsyn med Roskilde Weekendradio
 12. Tilsyn med Give Nærradio
 13. Eventuelt

9. maj 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 2. møde 31. marts 2017
 2. Meddelelser
 3. DanmarkC TV
 4. Justeret afgørelse om tilsyn med TV Bella
 5. Godkendelse af afrapportering for uddannelsespuljen 2016
 6. Tilsyn med Boxer – high pay
 7. Eventuelt

31. marts 2017

 1. Godkendelse af referat af nævnets 1. møde den 27. januar 2017
 2. Meddelelser
 3. Brev fra Folketingets Ombudsmand vedrørende Kanal 1
 4. DanmarkC TV
 5. Notat om Cafe Hack
 6. Tilsyn med Frederiksberg Lokal-TV
 7. Tilsyn med Sønderborg Lokal TV
 8. Tilsyn med Radio Ringkøbing, Service Radio og Weekend Radio
 9. Tilsyn med Nordsjællands Kristne Radio
 10. Anmodning om ændring af vilkår i programtilladelse SRTV
 11. Anmodning om ændring af vilkår i programtilladelse Randers Lokal TV
 12. Godkendelse af Borups Højskole, Rundfunk La Rouge/Odense Ser Rødt, TV Glad, DILEM og SAML’s afrapporteringer for uddannelsespuljen 2016
 13. Klage over skjult reklame for ”Gulddreng” i Natholdet sendt på TV 2
 14. Udbud af kommerciel lokalradio – sendenet uden kon-kurrence
 15. Radio- og tv-nævnets årsberetning 2016
 16. Eventuelt

27. januar 2017

 1. Præsentation af nævnets medlemmer og af sekretariatet
 2. Godkendelse af referat af nævnets 10. møde den 14. december 2016
 3. Meddelelser
 4. Godkendelse af udbudsmateriale ikkekommerciel lokalradio
 5. Klage over afslag på driftstilskud 2017 - Radio Rollo
 6. Klage over afslag på driftstilskud 2017 - Radio Aalborg
 7. Anmodning om genbehandling af ansøgning om programtilladelse i MUX 1 – SIFATV.DK
 8. Tilsyn med TV Bella
 9. Tilsyn med Randers Lokal TV
 10. Anmodning om ændring af sendepositioner for 89,5 MHz og 91,3 MHz i Nørhald og Randers
 11. Ansøgning om tilladelse til forsøg med EPG og datatjenester i DAB radio
 12. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for ikkekommercielt tv i MUX 1
 13. Eventuelt
Opdateret 24. juni 2024