Årsberetninger og budget

Du kan nedenfor finde Radio- og tv-nævnets årsberetninger.

Årsberetningerne indeholder en overordnet gennemgang af de hovedsagsområder, Nævnet har behandlet i årets løb samt korte resumeer af de væsentligste sager.

Radio- og tv-nævnets budget 2021

Honorar nævnsmedlemmer

 • Søren Sandfeld Jakobsen DKK 178.475
 • Lisbet Dyerberg DKK 93.320
 • Ulf Lund DKK 46.620
 • Peter C. Madsen DKK 46.620
 • Merethe Eckhardt DKK 46.620
 • Hanne Bruun DKK 46.620
 • Rikke Bekker DKK 46.620
 • Kristian Danholm DKK 46.620
 • Gitte Rabøl DKK 46.620
 • Elisabet Michelsen* DKK 0
 • Trine Baumbach* DKK 0

I alt DKK 598.135

*Deltager kun i visse møder jf. Radio- og tv-nævnets forretningsorden § 1, stk. 5.

Sekretariatsbetjening: DKK 4.102.278

Drift: DKK 143.276

I alt: DKK 4.843.689

Opdateret 21. september 2022