Årsberetninger og budget

Du kan nedenfor finde Radio- og tv-nævnets årsberetninger.

Årsberetningerne indeholder en overordnet gennemgang af de hovedsagsområder, Nævnet har behandlet i årets løb samt korte resumeer af de væsentligste sager.

RADIO- OG TV-NÆVNETS BUDGET 2023

Honorar nævnsmedlemmer

 • Søren Sandfeld Jakobsen DKK 184.004
 • Lisbet Dyerberg DKK 99.304
 • Ulf Lund DKK 48.064
 • Peter C. Madsen DKK 48.064
 • Merethe Eckhardt DKK 48.064
 • Hanne Bruun DKK 48.064
 • Rikke Bekker DKK 48.064
 • Kristian Danholm DKK 48.064
 • Gitte Rabøl DKK 48.064
 • Elisabet Michelsen* DKK 0
 • Trine Baumbach* DKK 0

I alt DKK 619.756,00

*Deltager kun i visse møder jf. Radio- og tv-nævnets forretningsorden § 1, stk. 5.

Sekretariatsbetjening: DKK 4.504.200,00

Drift: DKK 176.625,00

I alt: DKK 5.300.581,00

Radio- og tv-nævnets budget 2022

Honorar nævnsmedlemmer

 • Søren Sandfeld Jakobsen DKK 180.271
 • Lisbet Dyerberg DKK 97.290
 • Ulf Lund DKK 47.089
 • Peter C. Madsen DKK 47.089
 • Merethe Eckhardt DKK 47.089
 • Hanne Bruun DKK 47.089
 • Rikke Bekker DKK 47.089
 • Kristian Danholm DKK 47.089
 • Gitte Rabøl 47.089
 • Elisabet Michelsen* DKK 0
 • Trine Baumbach* DKK 0

I alt DKK 607.184

*Deltager kun i visse møder, jf. Radio- og tv-nævnets forretningsorden § 1, stk. 4.

Sekretariatsbetjening: DKK 4.431.692

Drift: DKK 140.625

I alt: DKK 5.179.501

Radio- og tv-nævnets budget 2021

Honorar nævnsmedlemmer

 • Søren Sandfeld Jakobsen DKK 178.475
 • Lisbet Dyerberg DKK 93.320
 • Ulf Lund DKK 46.620
 • Peter C. Madsen DKK 46.620
 • Merethe Eckhardt DKK 46.620
 • Hanne Bruun DKK 46.620
 • Rikke Bekker DKK 46.620
 • Kristian Danholm DKK 46.620
 • Gitte Rabøl DKK 46.620
 • Elisabet Michelsen* DKK 0
 • Trine Baumbach* DKK 0

I alt DKK 598.135

*Deltager kun i visse møder jf. Radio- og tv-nævnets forretningsorden § 1, stk. 5.

Sekretariatsbetjening: DKK 4.102.278

Drift: DKK 143.276

I alt: DKK 4.843.689

Opdateret 22. marts 2024