Internationale samarbejder

Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA)

Radio- og tv-nævnet er medlem af Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA). 

ERGA består af repræsentanter for nationale tilsynsmyndigheder eller -organer på området for audiovisuelle medietjenester, hvis primære ansvar er at føre tilsyn med audiovisuelle medietjenester. Gruppens formål er at yde bistand og rådgive EU-Kommissionen på det audiovisuelle område, udveksle erfaring og praksis ved anvendelsen af reglerne samt at samarbejde med gruppens øvrige andre medlemmer.

ERGA’s rapporter, pressemeddelelser, arbejdsprogram m.v. er tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside samt på ERGA’s egen hjemmeside.

European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

Radio- og tv-nævnet er medlem af EPRA. EPRA består af de uafhængige radio- og tv-reguleringsmyndigheder i Europaråds-landene. EPRA er en væ¬sentligste kilde til navnlig juridisk faglig opdatering på radio/tv/web-medie-området bl.a. i kraft af det tætte kollegiale netværk i EPRA. Blandt tilbagevendende emner er f.eks. beskyttelse mindreårige på tv og web og EU-retlige reklameregler.

EPRA har status som en netværksorganisation og kan hverken tage beslutninger eller komme med holdningstilkendegivelser. På EPRAs møder deltager EU-kommissionen, Europarådet og OSCE som observatører. Læs mere om EPRA på EPRAs egen hjemmeside.

Opdateret 14. september 2022