Medlemmer

Radio- og tv-nævnets medlemmer

Radio- og tv-nævnet består pr. 1. januar 2021 og frem til 31. december 2024 af: 

 • Professor i jura, phd., Søren Sandfeld Jakobsen (Formand)
 • Direktør, cand. jur. Lisbet Dyerberg (Næstformand)
 • Direktør, cand. jur., Ulf Lund
 • Udviklingsdirektør, cand.jur., Merethe Eckhardt 
 • Professor, phd. i medievidenskab, Hanne Bruun 
 • Journalist, selvstændig rådgiver, Gitte Rabøl 
 • Journalist, Kristian Danholm, (udpeget på baggrund af indstilling fra Dansk Journalistforbund) 
 • Journalist, Lars Raakilde Jespersen, (udpeget på baggrund af indstilling fra Danske Medier) 
 • Revisor, Peter C. Madsen (udpeget af samarbejdsforum for Danske Lytter-og Seerorganisationer)

Derudover er der udpeget følgende:

 • Trine Baumbach, professor i strafferet
 • Dommer Elisabet Michelsen (udpeget af Den Danske Dommerforening)

Medlemmerne Trine Baumbach og Elisabet Michelsen deltager alene ved behandlingen af sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme.

Radio- og tv-nævnets sekretariat

Slots- og Kulturstyrelsens mediekontor er sekretariatet for Radio- og tv-nævnet.

Opdateret 21. marts 2024