De Kongelige Bygningsinspektører

Slots- og Kulturstyrelsen har i samarbejde med en række andre statslige institutioner, udbudt og indgået fireårige rammeaftaler for perioden 2020-2023 om arkitekt- og ingeniørrådgivning.

Slots- og Kulturstyrelsen har i samarbejde med en række andre statslige institutioner, udbudt og indgået fireårige rammeaftaler for perioden 2020-2023 om arkitekt- og ingeniørrådgivning. Rammeaftalerne er også kendt som de kongelige bygningsinspektørydelser. Det er inspektørernes opgave og ansvar at varetage bygningsarbejder på en stor del af statens fornemmeste fredede ejendomme og landets kirker. 

Rammeaftalerne omfatter en lang række opgaver inden for teknisk og restaureringsfaglig rådgivning i forbindelse med alle typer af byggeopgaver herunder også totalrådgivning, gennemførelse af vedligeholdssyn (Bygningssyn) og virke som statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen). 

De gældende aftaler er inddelt i fire inspektorater. De ejendomme og kirker, som er omfattet af aftalerne, fremgår af ejendomsoversigterne for de fire inspektorater.

Inspektorat 1 Fogh & Følner Arkitekter AJS ved befuldmægtigede: Stig Andersen

Inspektorat 2 Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S ved befuldmægtigede: Mette Viuf Larsen

Inspektorat 3 Rønnow Arkitekter A/S ved befuldmægtigede: Camilla Løntoft Nybye

Inspektorat 4 Erik Arkitekter A/S ved befuldmægtigede: Gitta Hammer

Opdateret 01. februar 2023