Pulje til kvalitative undersøgelser af underrepræsenterede brugergrupper

Puljen skal give de statslige og statsanerkendte museer viden om deres underrepræsenterede brugergrupper med henblik på at udvikle museernes formidling og øvrige tilbud til målgruppen. Den indsamlede viden kan også bruges til metodeudvikling, som kommer den samlede museumsverden til gode.

Støttede projekter i 2021

Nationalmuseet  

Modtager et tilskud på 499.000 kr. til ”Museumssamtaler. I dialog med unge i 10. klasse”. Museet vil i samarbejde med Give-Egnens Museum undersøge og belyse, hvordan unge i 10. klasse bliver mødt af museerne, og på den baggrund udvikle formidling og undervisning, der imødegår de unges behov og interesser. Museerne vil anvende og udvikle af den relationsskabende metode, museumssamtaler.

Billund Museum  

Modtager et tilskud på 282.000 kr. til ”Sammen om kvalitativ kvalitetssikring af museernes oplevelsestilbud og relevans”. Museet vil udvikle viden og procesdesign for, hvordan museer i samskabelse med udvalgte underrepræsenterede brugergrupper bedre kan forstå brugergruppernes motivation og interesser, og omsætte denne viden til nye formidlingstilbud. 

Nationalmuseet  

Modtager et 493.000 kr. til ”Det samskabende museum. En kvalitativ undersøgelse af unges viden om, erfaring med og interesse for museumsoplevelser i tre udsatte boligområder i Høje-Taastrup”. I samarbejde med Kroppedal Museum skal det undersøges, hvad der skal til for at øge interessen for museerne blandt unge mellem 15 -25 år, hvilke aktiviteter og fællesskaber de unge er engagerede i, hvilke oplevelser de værdsætter, og hvad der optager dem. 

Opdateret 02. marts 2022