Søfortet Trekroner

Lige ud for Langelinie ligger det lille søfort Trekroner, der efter en lang og glorværdig historie i forsvaret af København, nu bliver brugt som yndet udflugtsmål for både københavnerne og turister.

Trekroners historie går tilbage til 1700-tallet og spillede en hovedrolle i Slaget på Reden i 1801.

Historie og betydning

Fortets historie går tilbage til år 1700, hvor København blev bombarderet fra søsiden. Straks efter begyndte man at anlægge en søbefæstning, som blev dannet ved at sænke et antal udtjente orlogsskibe i indsejlingen til København. Det ene fartøj hed Trekroner, som gav navn til fortet. Anlægget gik dog hurtig til og blev opgivet i 1732.

Anlæggelsen af det nuværende søfort et par hundrede meter længere mod syd begyndte i 1787. Fortet spillede en betydelig rolle i slaget på Reden i 1801, selv om det slet ikke var bygget færdigt.

Gennem 1800-tallet blev Trekroner forstærket af flere omgange. Kasematbygningen bagest på øen, ammunitionslagre, batterier og en søminestation blev bygget i et dengang helt nyt materiale: Beton. Fortet kom til at indgå i den befæstningsring af sø- og landforter, volde, kanaler og oversvømmelsesområder, der blev lagt omkring København fra 1886 til 1918.

I 1932 opgav militæret fortet. I en kort årrække fra 1934-39 fungerede Trekroner som populært udflugtsmål og forlystelsessted for københavnerne. Med krigsudbruddet var dét slut, og fortet blev igen militært område, da tyske soldater rykkede ind på øen i 1940.

Søfortet i dag

Efter Anden Verdenskrig lå Trekroner ubenyttet hen i næsten 40 år med et voldsomt forfald til følge. I 1984 købte staten søfortet af Københavns Havnevæsen for et symbolsk beløb: 3 kr.! Ved statens overtagelse henlå den kunstige ø og bygningerne i dybt forfald, og et stort restaureringsprojekt blev igangsat.

Trekroner fungerer i dag som et dejligt udflugtsmål og rekreativt område i bekvem sejlafstand fra København og lige ud for Langelinie.

Opdateret 10. marts 2023

Fakta om Søfortet Trekroner

Søfortet


Opført: Oprindeligt 1713, men nuværende placering i 1787

Adgang: Åbent for offentligheden.

Åbningstider og besøg

Adgang

Det er tilladt at sejle ud til Søfortet Trekroner i egen båd, ligesom søfortet anløbes af Watertours.dk.

Se afgangstider på watertours.dk

Åbningstider

Se hvornår og hvordan man kan besøge søfortet på trekronerfort.dk