Tilsyn med FCMR

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet havde ført stikprøvetilsyn med Frederikshavn Country Music Radio, i det følgende ”FCMR”. Tilsynet viste, at FCMR har sendt indslag i programmet ”Serviceradio”, som efter nævnets opfattelser er reklamer, hvilket er i strid med § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed (herefter ”lokalradiobekendtgørelsen”).

Nævnet indskærpede reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålagde stationen omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kunne medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

Opdateret 01. februar 2019