Ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland

Resumé

Der var klaget over sponsorerede indslag i TV 2 Østjyllands regionale udsendelse i det regionale vindue sendt mellem kl 19:30 og 20:00 på TV 2.

Klager anførte bl.a., at udsendelsen fremstod som én samlet nyhedsudsendelse. Klager gjorde derfor gældende, at visninger af sponsorkrediteringer indenfor denne samlede udsendelse måtte være i strid med reglerne om sponsorering.

TV 2 Østjylland henviste i høringssvaret bl.a. til, at de sponsorerede indslag efter stationens opfattelse var både grafisk og lydmæssigt adskilt fra udsendelsens øvrige indhold, og at reglerne om sponsorering derfor var overholdt.

Radio- og tv-nævnet fandt, at den påklagede udsendelse på baggrund af den konkrete udformning og præsentation fremstod som ét samlet program. Fordi programmet bl.a. indeholdt nyhedsindslag, var sponsoreringen af to indslag indenfor dette program i strid med forbuddet mod sponsorering af aktualitets- og nyhedsudsendelser.

Nævnet fandt desuden, at en af de viste sponsorkrediteringer var i strid med reglerne om sponsorkrediteringers udformning. I krediteringen blev der vist en internetadresse, som ikke var en integreret del af sponsors navn eller logo.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019