Tilsyn med XFM Lyngby og XFM København

Resumé

På baggrund af Radio- og tv-nævnets beslutning af 17. december 2013 om at føre tilsyn med radiostationer, der har tilladelse til programvirksomhed i flere områder, blev der ført tilsyn med XFM Lyngby og XFM København.

Efter gennemgang af høringssvar samt programkopier fra begge stationer konstaterede Radio- og tv-nævnet, at der var overensstemmelse mellem radiostationernes udøvede programvirksomhed og vilkårene i stationernes programtilladelser.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Afgørelse XFM

19. december 2014

Opdateret 01. februar 2019